Persondatapolitik

PERSONDATA HOS NEW NORDIC STYLE

Persondata
For at kunne handle på newnordicstyle.dk skal du som minimum oplyse:
Navn
Adresse
E-mailadresse
Telefon/mobilnummer

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10. Herefter slettes oplysningerne.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til New Nordic Style I/S via e-mail til kundeservice@newnordicstyle.dk.

 

New Nordic Style’s generelle persondatapolitik

Denne persondatapolitik er gældende for New Nordic Style I/S. 

 

New Nordic Style tager din databeskyttelse alvorligt
New Nordic Style behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondata- og privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

 

Fair og transparent behandling
Når vi beder dig om at stille persondata til rådighed for os, oplyser vi dig i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilke formål. 

 

Vi anvender denne type data om dig
New Nordic Style anvender data om dig for at gøre vores service bedre og for at sikre kvalitet i vores service og tjenester samt i vores løbende kontakt med dig. 

De data, vi anvender, vil afhænge af det konkrete formål, men kan blandt andet omfatte:

 • Almindelige persondata, fx kontaktoplysninger
 • Følsomme data
 • Data om interesser og vaner
 • Trafikdata om brug af internettet
 • Transaktionsdata
 • Unikke numre på netværksenheder

 

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

Det sker, når vi har brug for:

 • Behandling af oplysninger om dit køb og levering af vores ydelse
 • Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester
 • Forbedring af vores produkter og tjenester
 • Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig
 • Administration af din relation til os
 • Opfyldelse af lovkrav

 

Vi behandler kun relevante og nødvendige persondata
New Nordic Style behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

New Nordic Style indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. 

 

Videregivelse af din persondata
Vi videregiver og overlader i nødvendigt og relevant omfang dine oplysninger til andre eksterne leverandører og samarbejdspartnere. I sådanne tilfælde vil behandlingen af dine persondata alene ske efter overholdelse af persondataforordningen og persondatabeskyttelseloven.

Videregivelse og overladelse af personoplysninger mellem New Nordic Style og eksterne leverandører og samarbejdspartnere kan blandt andet ske med henblik på kundeoprettelse, fakturering, sagsadministration og andre administrative forhold samt i forbindelse med dit køb af produkter og forsendelse af disse direkte fra New Nordic Style’s leverandør eller direkte fra producenten.

Videregivelse og overladelse af personoplysninger mellem New Nordic Style og eksterne leverandører og samarbejdspartnere kan også ske i forbindelse med din tilmelding til modtagelse af nyhedsbrev fra New Nordic Style. Her samarbejder New Nordic Style med Mail Chimp, som har base i USA. 

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

 

Du giver automatisk samtykke til, at vi må behandle dine persondata
Når du handler hos New Nordic Style, giver du dit samtykke til, at vi må behandle dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor. 

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

 

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
New Nordic Style tager IT- og datasikkerheden alvorligt og har derfor vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om adgangen til de data, vi behandler om dig. 

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst.

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, vil vi meget gerne høre fra dig. Du har ret til at få unøjagtige eller forkerte data rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne nederst til at sende en indsigelse.

Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

 

Kontakt
Henvendelser vedrørende denne persondatapolitik eller øvrige henvendelser omkring New Nordic Style’s behandling af dine persondata kan rettes til:

New Nordic Style 
Sorøvej 18
4230 Skælskør

Telefon: 60 75 83 94
Mail: info@newnordicstyle.com

 

 

RETNINGSLINJER FOR BRUGEN AF NEWNORDICSTYLE.DK

Dette website er ejet og udbydes af:

New Nordic Style I/S
CVR-nr. 25 07 00 89
Sorøvej 18
4230 Skælskør
Telefon 60 75 83 94

 

Registrering af persondata på newnordicstyle.dk
New Nordic Style registrerer persondata på newnordicstyle.dk, så vi kan yde vores kunder og andre besøgende den bedste service. Du skal være opmærksom på, at du accepterer vores persondatapolitik og brug af cookies, når du besøger disse sider. Nedenfor kan du læse om de oplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores retningslinjer.

Vi indsamler ikke oplysninger, der ikke er beskrevet i vores persondatapolitik, ligesom vi ikke indsamler oplysninger, der kan henføres til dig, uden at vi også fortæller dig om, hvordan du kan undgå det.

På newnordicstyle.dk benytter vi cookies til at gøre din oplevelse bedre. En cookie er en lille stump data, der gemmes i din browser og kan læses af enten systemerne bag newnordicstyle.dk eller en af vores samarbejdspartnere. En cookie er ikke et program, der kører på din maskine, og en cookie er ikke en virus eller spyware. Du kan i de fleste browsere ændre på indstillingerne for hvilke cookies, der bliver sat på din computer. Generelt skal du være opmærksom på, at du som internetbruger efterlader dig elektroniske spor, og at det giver andre mulighed for at følge din færden på nettet. 

For yderligere oplysninger omkring brugen af cookies henvises til New Nordic Style’s cookiepolitik, der ligeledes er tilgængelig på newnordicstyle.dk.

 

Opbevaring af registretede persondata
New Nordic Style opbevarer de registrerede persondata så længe, det er nødvendigt for at kunne yde en god service over for besøgende på newnordicstyle.dk. Du har altid mulighed for at få indsigt i de persondata, vi har registreret om dig. Du kan gøre indsigelse mod enhver registrering i henhold til de gældende persondataretlige regler. 

Den information vi indsamler om dig, kan opdeles i to kategorier:

1. Oplysninger, vi kan henføre til dig som person

2. Ikke-personlige oplysninger

 

Personhenførbare oplysninger
Alle er velkomne til at besøge newnordicstyle.dk, men for at få det fulde udbytte af alle funktioner er det i en række situationer nødvendigt, at du identificerer dig. Du afgiver eksempelvis personhenførbare oplysninger i følgende tilfælde:

• Nyhedsbreve: For at kunne modtage nyhedsbreve fra New Nordic Style er det nødvendigt, at du oplyser din e-mail-adresse – ellers kan vi ikke sende nyhedsbreve til dig.

• Konkurrencer: Vi har ofte konkurrencer på newnordicstyle.dk, og vi indsamler i denne forbindelse typisk navn og e-mailadresse. Hvis denne information deles med andre virksomheder, vil det klart fremgå af konkurrencen. Det kan være en forudsætning for deltagelse, at du accepterer, at New Nordic Style eller andre må kontakte dig efterfølgende. Det vil tydeligt fremgå af konkurrencen. Deltagelse i konkurrencer og accept af særlige tilbud er altid frivillig.

På forskellig vis indsamler vi digitale oplysninger om dit besøg på newnordicstyle.dk. Ingen af disse oplysninger er det muligt at spore til dig som person, men alene til den computer, hvorfra du har opnået adgang.